Průkaz PENB

Co PENB vlastně je. Je to zkratka názvu “průkaz energetické náročnosti budovy“, často se také používá výraz „energetický štítek“.

Povinnost PENB vychází ze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Průkaz je povinný při výstavbě nových budov, při větší změně dokončených budov, při prodeji nebo pronájmu objektu nebo jeho ucelené části.

Například při prodeji své nemovitosti vás tento zákon zavazuje, předložit PENB novému majiteli nejpozději k předání nemovitosti ideálně však již při podpisu kupní smlouvy.

Kontaktní formulář